An albino cat with beautiful eyes.

An albino cat with beautiful eyes.An albino cat with beautiful eyes.