He is not your drogo- he is my drogo obi-wan

He is not your drogo- he is my drogo obi-wanHe is not your drogo  he is my drogo obi wan