I got the plants – he got the box.

I got the plants - he got the box.I got the plants – he got the box.